Krakowski Sąd wydał postanowienie w sprawie Viki Gabor. Szokująca decyzja!

Viki Gabor to 13-letnia finalistka drugiej edycji The Voice Kids i zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizja Junior.

Urodziła się 10 lipca 2007 w Hamburgu, mieszkała w Polsce i Wielkiej Brytanii. Viki Gabor jest pochodzenia romskiego i to właśnie do wykonywania romskich utworów rozpoczęło się jej zainteresowanie muzyką. Rodzice Wiktorii uczyli jej cygańskich piosenek i zachęcali do wspólnego muzykowania.

 

Wygrana Eurowizja oznacza międzynarodowy sukces. Dla Viki Gabor występowanie za granicą czy śpiewanie w języku angielskim jest naturalne, ponieważ wychowywała się wielokulturowym środowisku. Jednak z uwagi na swe pochodzenie, spotkała się z hejtem w Internecie.

 

W obronie wokalistki stanęło Stowarzyszenie Romów w Polsce i złożyło zawiadomienie do prokuratury z art. 257 Kodeksu karnego:

 

„Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”.

 

Konkretnie chodziło o określenia typu „Cyganka z Niemiec”, „szwabska Cyganka”, „Cyganie” czy jeden z komentarzy dotyczący Viki: „Nie ma tam kto kanistra z ropą. Trzeba wyrwać chwasty.”

 

Wiktoria Gabor jest przedmiotem rasistowskich komentarzy – https://www.instagram.com/vikigaborofficial/

 

Roman Kwiatkowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia poinformował o decyzji Sądu w tej sprawie:

 

W dniu 25 marca 2020 r. prokuratur Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza (dalej: prokurator) wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie publicznego znieważenia Wiktorii Gabor wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

(…)

Dnia 27 stycznia 2021 r. Sąd wydał postanowienie (sygn. akt II Kp 869/20/K), w którym co do zasady utrzymał zaskarżone postanowienie prokuratora dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa. Jednocześnie Sąd stwierdził, że podstawą odmowy śledztwa nie może być stwierdzenie, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, lecz iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.*

 

Decyzja Sądu jest szokująca, ponieważ w uzasadnieniu podano między innymi, że powyższe określenia dotyczące Viki Gabor nie mają charakteru pejoratywnego, są jedynie stwierdzeniem faktu. 

 

Oba postanowienia (Sądu i Prokuratury) być może są formalnie poprawne. Jednakże życie wskazuje, że rzeczywistość jest inna. Każdy normalny obserwator życia społecznego w Polsce stwierdzi, że społeczność romska jest traktowana przez spory odłamek społeczeństwa, szczególnie w Internecie, w sposób odmienny od innych grup etnicznych. Romowie w Internecie są poniżani i lżeni – praktycznie bezkarnie. 

– komentuje Roman Kwiatkowski.

 

Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce zapowiedział, że nie ustanie w składaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z pobudek rasistowskich.

 

*cyt. stowarzyszenie.romowie.net

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *