Kiedy żona może się ubiegać o zadośćuczynienie za śmierć męża?

Otrzymanie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, na przykład męża, wymaga spełnienia określonych warunków. W jakim przypadku można je uzyskać? Wyjaśniamy główne kwestie i doradzamy, jak łatwiej się o nie ubiegać!

Czym jest zadośćuczynienie po śmierci?

Zadośćuczynienie jest rodzajem świadczenia, które pozwala na wyrównanie szkody niemajątkowej.

Jest ono bardzo często porównywane do odszkodowania, ale nie należy mylić tych dwóch pojęć ze sobą, ponieważ w przepisach są one definiowane odmiennie, jako że odszkodowanie odnosi się do szkód majątkowych.

Zadośćuczynienie może być wypłacone w wielu sytuacjach, między innymi po śmierci bliskiej osoby. Pozwala ono wtedy na zrekompensowanie doznanych negatywnych przeżyć w związku z odejściem tej osoby.

Takie świadczenie wypłacane jest w przypadku szkód doznanych przez osoby bliskie, dlatego również może ubiegać się o nie żona, która straciła męża.

Kiedy zadośćuczynienie za śmierć męża może być wypłacone?

Żeby uzyskać zadośćuczynienie za śmierć męża, spełnione muszą być konkretne warunki zawarte w przepisach. Zaliczane są do nich:

1. Wyłączna wina śmierci spoczywająca na innej osobie

W pierwszej kolejności zadośćuczynienie za śmierć męża będzie możliwe do uzyskania wtedy, gdy do takiego zdarzenia doszło na skutek winy innej osoby.

Przykładowo, może być ono wypłacone, gdy mąż poniósł śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego albo wypadku przy pracy, które spowodowały inne osoby.

2. Brak winy po stronie osoby zmarłej

Drugim istotnym warunkiem jest brak winy po stronie zmarłej osoby.

Zatem zadośćuczynienie za śmierć męża nie będzie mogło być wypłacone, gdy to mąż przyczynił się do swojej śmierci, na przykład przez nieprzestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy.

3. 20 lat od momentu śmierci

Trzecim ważnym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby otrzymać świadczenie, jest upłynięcie maksymalnie do 20 lat od momentu śmierci.

Wobec tego zadośćuczynienie za śmierć męża nie może być wypłacone w sytuacji, gdy żona będzie chciała uzyskać je po tym właśnie czasie.

Jak łatwiej ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć męża?

Niestety, bardzo często proces ubiegania się o zadośćuczynienie od sprawcy śmierci – bezpośrednio od niego lub od jego ubezpieczyciela – bywa skomplikowany. Właśnie dlatego warto wtedy pomyśleć o skorzystaniu z kompleksowej pomocy prawnej.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowań oferowana jest obecnie przez różne podmioty, między innymi przez Rzecznika Finansowego, kancelarie prawne, także te oferujące usługi darmowe, firmy odszkodowawcze.